Packages

Các gói sản phẩm

Trang chủ | Các gói sản phẩm
PLATINUM
PLATINUM
Đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Polish
8 lớp sơn gốm Ceramic Pro 9H
1 lớp phủ Ceramic Pro Light
1 lớp phủ nội thất đặc biệt của Ceramic Pro ( Da/nhựa/ cao su/ vải)
 
Bảo hành 0,5 năm
QUICK DETAILING
QUICK DETAILING
Đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Polish
1 lớp phủ Ceramic Pro Light
1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho các cửa kính
1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho các phần nhựa
 
Bảo hành 1 năm
BRONZE
BRONZE
Đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Polish
2 lớp sơn gốm Ceramic Pro 9H
1 lớp phủ Ceramic Pro Light
1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho các cửa kính
1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho các phần nhựa
 
Bảo hành 1,5 năm
SILVER
SILVER
Đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Polish
4 lớp sơn gốm Ceramic Pro 9H
1 lớp phủ Ceramic Pro Light
1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho các cửa kính
1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho các phần nhựa
 
Bảo hành 2 năm
GOLD
GOLD
Đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Polish
6 lớp sơn gốm Ceramic Pro 9H
1 lớp phủ Ceramic Pro Light
1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho các cửa kính
1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho các phần nhựa
 
Bảo hành 4 năm
DIAMOND
DIAMOND
3 bước đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Polish
12 lớp sơn gốm Ceramic Pro 9H
1 lớp phủ Ceramic Pro Light
1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho tất cả các kính chắn gió, cửa sổ
1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho tất cả các chi tiết nhựa bên ngoài / bề mặt cao su
10 lớp phủ Ceramic Pro 9H cho các phần da và gỗ
1 lớp phủ Ceramic Pro Textile cho các phần bằng vải
0,5 lớp sơn phủ nội thất Ceramic Pro
 
Bảo hành 7 năm